SIA "Eiroholdings" vienmēr bijusi atvērta jebkuram godīgam
un atklātam partnerim,
neatkarīgi no tā, ar kādu biznesu kādā reģionā tas nodarbojas.
Mūsu interešu loks aptver visus kontinentus, visos pasaules reģionos
mums ir draugi un
sadarbības partneri.

SIA "EiroHoldings" ir viena no lielākajām investoru grupām Latvijā, kas kontrolē un pārvalda ievērojamus aktīvus rūpnieciskajā un finansu sektorā Latvijā un ārzemēs. Grupas intereses un kompetence aptver ļoti plašu nozaru loku un ievērojamākās no tām ir:

SIA "EiroHoldings":
16 Pils ielā,
Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr.: + 371 67046310, + 371 67046320
Fakss: +371 67046315, +371 67046325
E-pasts: office@eiroholdings.lv

AS "Rīgas Kuģu Būvētava":
Biroja adrese:
2 Gāles ielā,
Rīga, LV-1015, Latvija
Tālr.: + 371 67353433
Fakss: +371 67353452, 67353293
E-pasts: office@riga-shipyard.com

AS "Tosmares Kugubūvētava":
Biroja adrese:
42/44 Ģenerāļa Baloža ielā,
Liepāja, LV-3402, Latvija
Tālr.: + 371 63471471
Fakss: +371 63407370
E-pasts: galich@tosmare.lv

AS "REMARS-RĪGA":
Biroja adrese:
2 Gāles ielā,
Rīga, LV-1015, Latvija
Tālr.: + 371 7353695
Fakss: +371 7353526
E-pasts: Remars@apollo.lv


© EiroHoldings 2003-09 16 Pils ielā,
Rīga LV-1050 LATVIJA
Tālr.: +371 7046310, 7046320
Fakss: +371 7046315, 7046325

office@eiroholdings.lv