SIA "Eiroholdings" vienmēr bijusi atvērta jebkuram godīgam
un atklātam partnerim,
neatkarīgi no tā, ar kādu biznesu kādā reģionā tas nodarbojas.
Mūsu interešu loks aptver visus kontinentus, visos pasaules reģionos
mums ir draugi un
sadarbības partneri.

SIA "EiroHoldings" ir viena no lielākajām investoru grupām Latvijā, kas kontrolē un pārvalda ievērojamus aktīvus rūpnieciskajā un finansu sektorā Latvijā un ārzemēs. Grupas intereses un kompetence aptver ļoti plašu nozaru loku un ievērojamākās no tām ir:
Kuģu būve
Pārstāv AS "Rīgas Kuģu Būvētava" un AS "Tosmares Kuģbūvētava". AS “Rīgas Kuģu Būvētava” pakalpojumi ir ļoti pieprasīti, konkrēti, ES valstu tirgū. Daudz Eiropas klientu pasūtījumu jau saņemti vairākus gadus uz priekšu.

Ostu loģistika
Pārstāv AS "REMARS-RIGA". Kompānijā ir savs termināls Rīgas Tirdzniecības ostā, tā investē līdzekļus jaunu terminālu celtniecībai un iekraušanas - izkraušanas iekārtu iegādei, kas ievērojami paaugstinās klientu apkalpošanas ātrumu un kvalitāti.


© EiroHoldings 2003-09 16 Pils ielā,
Rīga LV-1050 LATVIJA
Tālr.: +371 67046310, 67046320
Fakss: +371 67046315, 67046325

office@eiroholdings.lv